Home

Welkom op de website van Gastouderopvang

"Angels Bengeltjes" te Spijkenisse

Ik ben Angel ten Cate en ben in 2015 begonnen als gastouder. Mijn opvang is gesitueerd in mijn eigen woning in Spijkenisse Noord. Bent u op zoek naar een kleinschalige opvang waar u kind de aandacht krijgt die het verdiend dan bent u bij mij op de juiste plaats.

 

Eisen gastouder:

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor uw kind zorgt. Dit kan bij u of bij de gastouder thuis. U kunt gebruikmaken van gastouderopvang tot uw kind naar de middelbare school gaat.

Een gastouder is verplicht om lid te zijn van een gecertificeerd gastouderbureau. Daarnaast dient de gastouder minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

 • Gastouder voldoet aan de deskundigheidseisen;
 • Gastouder heeft EHBO-cursus gevolgd;
 • Gastouder en volwassen huisgenoten beschikken over VOG;
 • Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 • Er is een plan van aanpak veiligheids- en gezondheidsrisico’s;
 • Er is voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen, afgestemd op aantal en

leeftijd;

 • Gastouder zorgt ervoor dat de samenstelling van de groep verantwoord is

(aantal en leeftijd kinderen);

 • Gastouder heeft goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Gastouder kent de inhoud en het protocol kindermishandeling;
 • Gastouder handelt conform het pedagogisch beleidsplan;
 • Gastouder heeft achterwacht geregeld;
 • De kinderen worden opgevangen in een Rookvrije ruimte.

 

De eisen waar een gastouder aan moet voldoen kunt u terugvinden op de website van de rijksoverheid. http://www.rijksoverheid.nl/

 

Kiki:

Gastouderopvang “Angels Bengeltjes” is een Kiki-gecertificeerde opvang. Dit betekent dat ik als Gastouder niet alleen op u kind ‘pas’, maar bewust onderdeel ben van de ontwikkeling van uw kind.

Als gastouder wil ik uw kind de beste kansen bieden tijdens de opvang. Uw kind moet zich ook bij de opvang kunnen ontplooien en ontwikkelen. Daarom probeer ik als gastouder meer te doen dan ‘gezellig bezig zijn met de kinderen’.

Het VVE (Vroege en Voorschoolse Educatie) programma ‘Kiki’ is een manier om uw kind te stimuleren en de gelegenheid te bieden zich te ontplooien. Kiki is een beer die bij Gastouderopvang “Angels Bengeltjes” woont en samen met de kinderen allerlei avonturen beleefd. Voor meer informatie over het VVE-Programma ‘Kiki’, kunt u kijken op http://www.kiki-s.nl/

Gastouderbureau:

Als gastouder ben je verplicht om aangesloten te zijn bij een gastouderbureau. Een gastouderbureau moet voldoen aan minimaal de volgende eisen:

 • Kassiersfunctie;
 • Administratie gastouderbureau (transparante overeenkomsten met ouders en

jaaroverzichten betalingsverkeer);

 • Verhoudingsgetal (aantal medewerkers per aantal aangesloten gastouders);
 • Bemiddelingswerkers beschikken over relevante pedagogische kennis;
 • Gastouderbureau hanteert een protocol kindermishandeling;
 • Gastouderbureau heeft pedagogisch beleidsplan;
 • Gastouderbureau gaat twee keer per jaar langs bij gastouder;
 • Gastouderbureau voert intakegesprek met gastouder én vraagouder;
 • Gastouderbureau voert koppelingsgesprekken tussen vraagouder en gastouder;
 • Gastouderbureau stelt oudercommissie samen;
 • Gastouderbureau heeft klachtenregeling;
 • Gastouderbureau maakt samen met gastouder risico-inventarisatie en plan van

aanpak;

 • Informeren van ouders van uitkomst Risico-inventarisatie en plan van aanpak;
 • Informeren van ouders over pedagogische beleidsplan;
 • Jaarlijkse mondelinge evaluatie met ouders;
 • Personen werkzaam bij gastouderbureaus hebben een VOG.

 

De eisen waar een gastouderbureau aan moet voldoen kunt u terug vinden op de website van de rijksoverheid. http://www.rijksoverheid.nl/

 

U als ouder mag zelf bepalen bij welk gastouderbureau u zichzelf in schrijft. In een persoonlijk gesprek kan ik u altijd helpen bij deze keuze. De gastouderbureaus waar ik mee samenwerk zijn:

 

 

Omdat ik persoonlijk veel voordelen en het nut van een gastouder zie ben ik mijn opvang begonnen. Zo zijn in mijn ogen de voornaamste voordelen dat;

 • De opvang kleinschalig en in een huiselijke sfeer is;
 • De kinderen een vast en vertrouwd gezicht hebben, ze snel kunnen wennen aan de opvang en weten ze waar ze aan toe zijn;
 • De leeftijden variëren waardoor de kinderen van elkaar leren;
 • Door de kleinschalige opvang er meer individuele aandacht is voor uw kind;
 • U alleen de afgesproken uren betaald;
 • Afhankelijk van uw salaris u in aanmerking kunt komen voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst;
 • Ik als ervaren Gastouder probeer de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren;
 • Ik als gastouder streef ik naar een goede communicatie met de ouders/verzorgers van de kinderen;
 • De opvangtijden bij "Angels Bengeltjes" flexibel zijn;

 

Bent u op zoek naar de leukste gastouderopvang van Spijkenisse en omgeving?

Dan bent u bij Gastouderopvang ‘Angels Bengeltjes’ aan het juiste adres!

Registratienummer Landelijk Register: 181350506 | Contact |